Pris

Prisen for uddannelsen er kr. 42.000,00 (uddannelsen er momsfritaget).

Du kan vælge at betale beløbet i 4 rater mod et gebyr. Dog skal hele beløbet være betalt inden certificering og eksamen.

Kr. 8.400,00 er depositum og betales ved optagelse

Kr. 33.600,00 betales senest en måned før første modul. Afdragsordning er muligt med kr. 9.000,00 pr. kvartal.

Prisen inkluderer 6 ø-retreats, undervisning, løbende supervision, materialer og forplejning på retreats.
Derudover skal du selv købe fagbøger og betale transport til/fra Samsø. 

Vær opmærksom på, at du som lønmodtager måske kan gøre brug af den såkaldte “lønomlægning” og på den måde få uddannelsen skattefrit gennem din arbejdsgiver. Uddannelsen skal være relevant for dit arbejde, og du skal leve op til visse krav. Kontakt www.skat.dk for nærmere oplysninger.

Bemærk

Din plads på uddannelsen er først garanteret, når du har indbetalt depositum og underskrevet uddannelsesaftalen, som vi sender til dig.